RH Voice: Hlasy zdarma pre váš počítač a smartfón

Na tomto mieste nájdete voľne dostupné hlasy, ktoré môžete používať s čítačmi obrazovky v operačných systémoch Windows, Linux, Android a IOS. Uvádzame odkazy na stiahnutie a inštrukcie pre inštaláciu Slovenských a Českých hlasov. Veríme, že vám hlasy budú robiť spoločnosť pri práci, čítaní kníh a článkov.

Dostupné hlasy

Ondro (Slovenčina)

Zdenek (Čeština)

Inštalácia hlasov do čítača obrazovky NVDA

Následne je potrebné nainštalovať konkrétne hlasy. Nasledujú odkazy na stiahnutie jednotlivých hlasov:

Po stiahnutí hlasu resp. viacerých hlasov postupujte nasledovne:

Samotný hlas nastavíte pre NVDA nasledovne:

Hlasy pre rozhranie Sapi 5

Hlasy RH Voice je možné používať v operačnom systéme Windows od verzie 7 v akejkoľvek aplikácii, ktorá podporuje rozhranie Sapi 5 (JAWS, Balabolka a pod). Každý hlas sa inštaluje samostatne, pričom inštalátor vás celým procesom prevedie. Nasledujú odkazy na stiahnutie inštalačných balíkov dostupných hlasov pre rozhranie Sapi 5:

Oprava kvality hlasov v čítači obrazovky JAWS

Čítač obrazovky JAWS predvolene používa hlasy RHVoice v nižšej vzorkovacej frekvencii. Môžete preto postrehnúť, že znejú horšie, ako v ukážkach, iných aplikáciách alebo v čítači NVDA. Situáciu je možné vyriešiť nahradením konfiguračného súboru, alebo prepísaním konkrétneho riadka. Pracujeme so súborom sapi5x.ini, v ktorom sú zadané správne hodnoty pre jednotlivé hlasové syntézy bežiace cez rozhranie Sapi5.

Prepísanie konfiguračného súboru

Priama úprava konfiguračného súboru

Hlasy RH Voice pre operačné systémy Android a IOS

Hlasy RH Voice môžete používať aj v smartfónoch s operačným systémom Android. Tu je možné hlasy použiť napríklad s aplikačným setom Corvus, tiež s čítačom obrazovky Jeshuo či Talkback, alebo v aplikáciách na čítanie kníh, napríklad @Voice aloud reader. Rovnako je možné používať hlasy s čítačom obrazovky Voiceover v operačnom systéme IOS. Aplikáciu nainštalujte štandardným spôsobom z Obchodu Play alebo z App store.

Aby ste mohli hlasy používať, postupujte nasledovne:

Upozorňujeme, že jazyky pribúdajú do mobilnej aplikácie RH Voice postupne, preto nemusia byť dostupné všetky hlasy, ktoré tu uvádzame. Aktuálne je v oficiálnej verzii RH Voice pre Android dostupný český hlas Zdenek a slovenský hlas Ondro. Vo verzii pre IOS zatiaľ tieto hlasy nie sú dostupné.

Hlasitosť hlasov RH Voice je možné zvýšiť v nastaveniach aplikácie RH Voice.

Novinky

13. 8. 2023

Slovenský hlas Ondro

Český hlas Zdenek

Kontakt

Ak nám chcete napísať pripomienky k hlasom, môžete tak urobiť e-mailom na adrese hlas (zavináč) ondrosik (bodka) sk.

Užitočné odkazy: