Úvod

Na tejto stránke nájdete informácie k nahrávaniu hlasu pre RH Voice. Nepopisujeme podrobný proces trénovania hlasu, ten je možné naštudovať V tomto návode (anglicky). V súčasnosti dokážeme pomôcť so samotným trénovaním hlasu podľa hotových vzoriek. Ponúkame k dispozícii texty, ktoré sme použili pri vytváraní Slovenských hlasov a inštrukcie, ako postupovať.

Príprava

Upozorňujeme, že nepripravujeme personalizované hlasy vytvorené z audiokníh, alebo iných zvukových záznamov. Rovnako nepripravujeme hlasy konkrétnych osôb a to ani na súkromné použitie.

Postup:

Aby bolo možné hlas natrénovať, je potrebné nahrať Tento text. Archív obsahuje dva súbory. Líšia sa len tým, že kým v súbore script.txt nasledujú riadky tesne za sebou, v súbore script-empty-lines.txt je po každom riadku ešte prázdny riadok. Niektorým používateľom sa takto čítajú riadky ľahšie.

Ste pripravení?

Späť na hlavnú stránku