Kompilácia pre Linux

Na tejto stránke je uvedený zoznam závislostí na funkčnú inštaláciu pre systémy linux. Odporúčame inštalovať zo zdrojových kódov, pretože balíčky vo väčšine distribúcií nie sú zatiaľ dostatočne aktuálne a nezahŕňajú slovenské a české hlasy.

Požadované nástroje

V systéme by ste pred kompiláciou RHVoice mali mať nainštalované tieto aplikácie:

Ostatné závislosti

Pred kompiláciou RHVoice, sa prosím uistite, že máte nainštalovanú aspoň jednu z týchto audio knižníc:

Prosím, majte na pamäti, že mnohé distribúcie poskytujú zvlášť balíčky s vývojárskymi súbormi. Mali by ste v takomto prípade pre každú knižnicu nainštalovať oba balíčky aj vývojársky aj binárny.

Inštalácia na Debian / Ubuntu

Pre jednoduchosť uvažujme, že pulseaudio a speech-dispatcher už máte nainštalovaný, pretože vám v systéme funguje čítač obrazovky orca. Zvyšné závislosti a hlavičkové súbory môžete doinštalovať spustením s povereniami správcu (root):

apt-get install gcc g++ pkg-config scons libpulse-dev libspeechd-dev

Získanie zdrojového kódu

  1. Jeden riadok bash git clone --recursive https://github.com/RHVoice/RHVoice.git

Kompilácia

Kompiláciu spustíte príkazom:

cd RHVoice
scons

K dispozícii sú parametre, ktorými je možné prispôsobiť výsledok kompilácie. Podrobnosti získate spustením príkazu:

scons -h

Inštalácia

Ak chcete RHVoice nainštalovať, po úspešnej kompilácii spustite nasledujúci príkaz s oprávneniami správcu (root):

scons install

Pred použitím v aplikáciách môžete hlasový výstup vyskúšať príkazom:

echo test|RHVoice-test

Alebo slovenský hlas:

echo ahoj|RHVoice-test -p ondro

Späť na hlavnú stránku